Disclaimer

Welkom op de website van The Gallery (the-gallery.be). Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met de volgende algemene voorwaarden en disclaimer. Lees deze zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u om deze website niet te gebruiken.

1. Algemeen De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel The Gallery streeft naar een zo accuraat en actueel mogelijke informatieverstrekking, kunnen wij geen garantie geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website.

2. Geen Juridisch Advies De informatie op deze website vormt geen juridisch advies en is niet bedoeld om een professionele relatie tussen The Gallery en de gebruiker tot stand te brengen. Voor juridisch advies raden wij u aan contact op te nemen met een gekwalificeerde juridisch adviseur.

3. Aansprakelijkheid The Gallery aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de informatie daarop, noch voor schade voortvloeiend uit het niet beschikbaar zijn van de website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade door virussen of andere schadelijke componenten die uw computerapparatuur kunnen infecteren.

4. Externe Links Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder de controle van The Gallery vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

5. Intellectuele Eigendom Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, en software, is eigendom van The Gallery of haar licentiegevers en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U mag deze inhoud niet reproduceren, distribueren, wijzigen of anderszins gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Gallery.

6. Wijzigingen The Gallery behoudt zich het recht voor om deze disclaimer en de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij raden u aan om deze disclaimer regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

7. Toepasselijk Recht Op deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

Contact Als u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen via https://the-gallery.be/contact/

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 02/07/2024.

Scroll naar boven