De gemaskerde gedachtes

De gemaskerde gedachtes

Wanneer

5 november 2022 - 27 november 2022    
14:00 - 18:00

TENTOONSTELLING

‘ De gemaskerde gedachtes … ‘

The Masked Thoughts

Anja Gielen

Anja Gielen, Belgische kunstenares.

Door textiel en vezels als basis te gebruiken, kunnen technische patronen voor modeontwerp achter het gebruik van olieverf worden gevonden. De grenzen tussen mode en kunst zijn nooit ver weg. Ze gebruikt deze technieken om lichamen en gemaskeerde gedachten te reflecteren. De werken spreken tot de ziel en tonen pure emoties.
In de loop der jaren heeft ze haar eigen stempel ontwikkeld. Haar identiteit straalt door de schilderijen heen.

Gedurende haar leven verloor ze dit deel van zichzelf gedeeltelijk. Ze merkte dat ze een diep verlangen had naar meer en zichzelf terug te eisen. Het verlangen om meer te voelen, te durven en weer te dromen. Dit dreef haar na zoveel jaren terug naar haar penseel.

Anja Gielen hoopt dat de duisternis van haar kunst de ziel van de toeschouwer raakt.

Ben je in staat en bereid om jezelf onder ogen te zien?

Vanaf november is haar werk dus te zien in Genk in The-Gallery.

Anja Gielen, Belgian Artist.

By using textiles and fibers as a basis, technical patterns for fashion design can be found behind the use of oil painting. The boundaries between fashion and art are never far away. She uses these techniques to reflect bodies and masked thoughts.

The works speak to the soul and show pure emotions. Over the years she has developed her own stamp. Her identity radiates through the paintings.

Throughout her life she partially lost this part of herself. She noticed that she had a deep desire for more and to reclaim herself. The desire to feel more, to dare and to dream again. This drove her back to her brush after so many years.

Anja Gielen hopes the darkness of her art touches the spectator’s soul.

Are you able and willing to face yourself?

Scroll naar boven