Van elders, hier. Dominique Mailleux, Lieve Bruggen, Mariek Vanbuel, Nicole Ceux

Van elders, hier. Dominique Mailleux, Lieve Bruggen, Mariek Vanbuel, Nicole Ceux

Wanneer

8 juni 2018 - 24 juni 2018    
11:00 - 19:00

Mensen van elders, hier.

Mensen van hier, elders.

Mensen van elders ongetwijfeld nog elders en

Mensen van hier, hier.

Een niet te overzien aantal uit bittere noodzaak, sommigen uit puur opportunisme. Anderen geworteld door een gebrek aan moed, weer anderen gedreven door zin voor avontuur. Het is mondiaal, het is van alle tijden.

Het gelegenheidscollectief ( Dominique Mailleux, Lieve Bruggen, Mariek Vanbuel, Nicole Ceux) heeft noch de intentie, noch de hoogmoed om een antwoord te suggereren.Het brengt onder de aandacht wat reeds vele malen onder de aandacht is gebracht. Het is een nooit eindigend proces zolang niet iedereen doordrongen is van het feit dat eenieder “hier” – waar zich dat ook moge bevinden- deel uitmaakt van een sociaal weefsel. Dat kruisbestuivingen verrijkend zijn, even zeker als dat het conflicten met zich mee brengt. Dat het naar oplossingen zoeken “samenleving” heet en dat datzelfde zoeken een dynamiek veroorzaakt die wij  “vooruitgang” noemen.

Lieve Bruggen:

Haar face to face portretten, gestript tot de essentie, met witte achtergrond zijn een pleidooi om mekaar onbevangen tegemoet te treden. De groene kleur suggereert dat de mens een natuurproduct is, één met de aarde en daardoor als mens ‘an sich’ nooit illegaal kan zijn.

Mariek Vanbuel:

“Mariek Vanbuel maakte portretten op grote zeekaarten die tot voor kort gebruikt werden door scheepslui om een veilige overtocht over wereldzeeën te garanderen.  De geportretteerden zijn  mensen uit haar familie- en vriendenkring, afkomstig van elders, nu hier. Voor de liefde, voor werk, voor een gelukkigere toekomst. Wie noemen we migrant?”

Nicole Ceux:

Door mijn geometrisch abstract geïnspireerd werk verwijs ik naar onze in zeer hoge mate gestructureerde, contactarme, op zichzelf gekeerde wereld waarin mensen van elders terecht komen.

Het gekozen materiaal, zijde en vilt, verwijzen naar het zachte, het veilige waar naar men op zoek is en de kleur, de hoop op een beter leven … het stiksel simuleert de eindeloze frustrerende weg van de administratie, waar de harteloze rechtlijnigheid overheerst.

Dominique Mailleux:

Dominique Mailleux gaat met haar beelden, lino’s en sieraden op zoek naar de plaats van de mens in de geglobaliseerde wereld. Waar kan men mens zijn? Is dat in het noorden, zuiden, westen of oosten? De universele rechten van de mens, liefde en schoonheid staan centraal in de gepresenteerde werken.

elders2

Scroll naar boven